PICTURES OF BUDDHAS

Photobucket

—————0O0—————–

./

.

.

THREE SAGAES OF BUDDHAS

ALBUM 1

ALBUM 2

ALBUM 3


.

.

.

Namo Great fame Master

Assembly of Buddhas and Bodhisattvas

 

 

PICTURES WITH CHINESE FAMES

PICTURES WITH VIETNAMESE FAMES

OLD PICTURES WITH CHINESE FAMES

TÔN TƯỢNG VÀ HỒNG DANH TRUNG NGỮ

.

.

.

.

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

kích vào đây để đọc lịch sử Đức Phật

Bộ sưu tầm gồm có nhiều định dạng

xin kích chọn để chiêm bái

TÔN ẢNH ĐẢN SANH 1

TÔN ẢNH ĐẢN SANH 2

TÔN ẢNH ĐẢN SANH 3

TÔN ẢNH ĐỘNG

TÔN ẢNH PHẬT NGỌC

TÔN ẢNH KHỔ HẠNH

TÔN TƯỢNG 1

TÔN TƯỢNG 2

TÔN TƯỢNG 3

TÔN TƯỢNG 4

TÔN TƯỢNG 5

CHÂN DUNG BÁN THÂN 1

CHÂN DUNG BÁN THÂN 2

CHÂN DUNG BÁN THÂN 3

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 1

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 2

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 3

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 4

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 5

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 6

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 7

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 8

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 9

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 10

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 11

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 12

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 13

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 14

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 15

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 16

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 17

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 18

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 19

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 20

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 21

TÔN ẢNH THIỀN HÀNH 1

TÔN ẢNH THIỀN HÀNH 2

TÔN ẢNH THIỀN HÀNH 3

TÔN ẢNH MƯỜI ĐIỀU PHẬT DẠY

TÔN ẢNH NỀN MÁY TÍNH

TÔN ẢNH ĐEN TRẮNG

TÔN ẢNH TƯ THẾ THIỀN ĐỊNH

TÔN ẢNH NIẾT BÀN

TÔN ẢNH TỔNG HỢP

TÔN ẢNH CẬP NHẬT LẦN 1

.

,

.

.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH

DI LẶC TÔN PHẬT

TÔN TƯỢNG TUYỆT ĐẸP

TÔN TƯỢNG 1

TÔN TƯỢNG 2

TÔN TƯỢNG 3

TÔN TƯỢNG 4

TÔN TƯỢNG 5

TÔN TƯỢNG 6

TÔN ẢNH 1

TÔN ẢNH 2

TÔN ẢNH 3

TÔN ẢNH ĐEN TRẮNG

.

.

.

.

Namo Western Ultimate Bliss World,

the Greatly Compassionate Amitabha Buddha

 

48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

TÔN ẢNH ĐEN TRẮNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 1

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 2

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 3

CHÂN DUNG TOÀN THÂN 4

TÔN ẢNH ĐỘNG

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 1

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 2

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 3

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 4

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 5

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 6

TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG 7

TÔN TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ 1

TÔN TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ 2

TÔN TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ 3

TÔN TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ 4

TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN 1

TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN 2

TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TỔNG HỢP 1

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TỔNG HỢP 2

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TỔNG HỢP 3

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 1

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 2

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 3

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 4

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 5

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 6

ẢNH NỀN MÁY TÍNH 7

KINH A DI ĐÀ 1

KINH A DI ĐÀ 2

.

.

.

.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 1

BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 2

BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 3

BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 4

BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 5

TÔN ẢNH VÀ HỒNG DANH 7 ĐỨC PHẬT

ẢNH, HỒNG DANH 7 ĐỨC PHẬT TRONG 1 ẢNH

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ ĐẸP NHẤT 1

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ ĐẸP NHẤT 2

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ ĐẸP NHẤT 3

TÔN ẢNH CỔ ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

TÔN ẢNH ĐEN TRẮNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

TÔN ẢNH ĐỘNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 1

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 2

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 3

TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 4

ĐỨC PHẬT, 2 VỊ BỒ TÁT, 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

TÔN ẢNH NỀN ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 1

TÔN ẢNH NỀN ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 2

TAM THÁNH TỊNH LƯU LY TUYỆT ĐẸP 1

TAM THÁNH TỊNH LƯU LY TUYỆT ĐẸP 2

TAM THÁNH TỊNH LƯU LY 3

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ TUYỆT ĐẸP 1

TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ TUYỆT ĐẸP 2

TÔN TƯỢNG TỔNG HỢP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 1

TÔN TƯỢNG ĐTỔNG HỢP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 2

TÔN TƯỢNG TỔNG HỢP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 3

TÔN TƯỢNG TỔNG HỢP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 4

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA

.

.

.

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN

TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

TÔN ẢNH 1

TÔN ẢNH 2

.

.

.

.

NAM MÔ HOA NGHIÊM

HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

TÔN ẢNH 1

.

.

.

.

NAM MÔ PHÁP HOA

HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

TÔN ẢNH 1

.

.

.

.

BẢY ĐỨC PHẬT QUÁ KHỨ

TÔN ẢNH 1

.

.

.

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s