Trưởng Lão Ni Kệ (trọn bộ)

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya
Tập III – Trưởng Lão Ni Kệ

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
—o0o—

Mời kích chọn chương để đọc

CHƯƠNG I

Phẩm Một – Tập Một Kệ

1. Vô Danh Ni
2. Mutta
3. Punna
4. Tissa
5. Một Tissa Khác
6. Dhira
7. Một Dhira Khác
8. Mitta
9. Bhadha
10. Upasama
11. Mutta
12. Dahammadinnà
13. Visàkhà
14. Sumàna
15. Uttara
16. Sumànà
17. Dahamima
18. Sanjhà

Phẩm Hai – Tập Hai Kệ

19. Abhirupa-Nanda
20. Jenti
21. Mẹ Của Sumangala
22. Ađhakasi
23. Citta
24. Mettika
25. Muttà
26. Mẹ Của Abhayà
27. Abhaya
28. Sama

Phẩm Ba – Tập Ba Kệ

29. Một Sama Khác
30. Uttama
31. Một Uttama Khác
32. Dantika
33. Ubbiri
34. Sukkà
35. Siela
36. Soma

Phẩm Bốn – Tập Bốn Kệ

37. Bhaddà

CHƯƠNG II

Phẩm Năm – Tập Năm Kệ

38. Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh
39. Vimalà, Xưa Là Một Kỹ Nữ
40. Sihà
41. Sundari Nandà
42. Nanduttara
43. Mittakali
44. Sukulà
45. Sonà
46. Bhaddà Kundalakesà
47. Patacara
48. 30 Tỷ Kheo Ni Tuyên Bố Về Chánh Trí Dưới Sự Lãnh Ðạo Cúa Patacara
49. Canda

Phẩm Sáu – Tập Sáu Kệ

50. Năm Trăm Patacara
51. Vasitthi
52. Khema
53. Sujata
54. Anopamà
55. Mahapajapati Gotami
56. Gutta
57. Vijaya

Phẩm Bảy – Tập Bảy Kệ

58. Uttara
59. Càlà
60. Upacala

Phẩm Tám – Tập Tám Kệ

61. Sisupacala

Phẩm Chín – Tập Chín Kệ

62. Mẹ của Vaddha

CHƯƠNG III

Phẩm Mười – Tập Mười Kệ

63. Kisa Gotami

Phẩm Mười Một – Tập Mười Hai Kệ

64. Uppalavanna

Phẩm Mười Hai – Tập Mười Sáu Kệ

65. Pumà hay Punnika

Phẩm Mười Ba – Tập Hai Mươi Kệ

66. Ambapali
67. Rohini
68. Càpà
69. Sundari
70. Subha Con Người Thợ Vằng

CHƯƠNG IV

Phẩm Mười Bốn – Tập Ba Mươi Kệ

71. Subha ở Rừng Xoài của Jivaka

Phẩm Mười Lăm – Tập Bốn Mươi Kệ

72. Isidasi

Phẩm Mười Sáu – Ðại Phẩm

73. Sumedha

sưu tầm từ nguồn

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tieubo3/tb3-00.htm

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s