HAI THỜI CÔNG PHU (trọn bộ)

HAI THỜI CÔNG PHU

HT. Thích Trí Quang dịch giải

—o0o—

Dẫn Nhập

Vài Ghi Chú Cần Thiết
Mục Đích 2 Thời Công Phu
Nội Dung 2 Thời Công Phu
Cách Tụng 2 Thời Công Phu
Dịch Giải 2 Thời Công Phu

Phần 1: Dịch Âm Công Phu Sáng

I. Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm

II. Mục 2: Các Phẩm Thần Chú (4)

A. Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi
B. Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác
C. Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã

III. Mục 3: Hồi Hướng

IV. Mục 4: Niệm Phật (9)

A. Đoạn 1: Tán Phật
B. Đoạn 2: Niệm Phật
C. Đoạn 3: Phát Nguyện

V. Mục 5: Tán Lễ Bồn Sư

A. Đoạn 1: Tán Lễ
B. Đoạn 2: Hướng Nguyện

VI. Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo

VII. Phụ Lục: Bài Qui Mạng

Phần 2: Dịch Âm Công Phu Tối

I. Mục 1: Kinh A Di Đà

II. Mục 2: Sám Hồng Danh

A. Đoạn 1: Mở Đầu

1. Thứ 1: Tán Dương Chư Phật
2. Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo
3. Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm
4. Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

B. Đoạn 2: Lạy Phật

1. Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật
2. Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật
3. Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật
4. Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn

C. Đoạn 3: Sám Hối

1. Thứ 1: Phát Lộ
2. Thứ 2: Hướng Nguyện
3. Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

D. Đoạn 4: Hồi Hướng

III. Mục 3: Văn Thí Thực

IV. Mục 4: Niệm Phật

A. Đoạn 1: Tán Phật

B. Đoạn 2: Niệm Phật

C. Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc

V. Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

VI. Mục 6: Cảnh Sách

VII. Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

VIII. Phụ Lục

A. Bài Thập Phương
B. Bài Khể Thủ
B. Bài Tại Hội
C. Bài Ngã Kim

Phần 3: Dịch Nghĩa Công Phu Sáng

I. Mục 1: Thần Chú Lăng Nghiêm

II. Mục 2: Các Phẩm Thần Chú

A. Đoạn 1: Thần Chú Đại Bi

B. Đoạn 2: Mười Thần Chú Khác

C. Đoạn 3: Thần Chú Bát Nhã

III. Mục 3: Hồi Hướng

IV. Mục 4: Niệm Phật

A. Đoạn 1: Tán Phật
B. Đoạn 2: Niệm Phật
C. Đoạn 3: Phát Nguyện

V. Mục 5: Tán Lễ Bồn Sư

A. Đoạn 1: Tán Lễ
B. Đoạn 2: Hướng Nguyện

VI. Mục 6: Tự Qui Y Tam Bảo

VII. Phụ Lục: Bài Qui Mạng

Phần 4: Dịch Nghĩa Công Phu Tối

I. Mục 1: Kinh A Di Đà

II. Mục 2: Sám Hồng Danh

A. Đoạn 1: Mở Đầu

1. Thứ 1: Tán Dương Chư Phật
2. Thứ 2: Qui Y Cả Tánh Và Tướng Tam Bảo
3. Thứ 3: Phát Bồ Đề Tâm
4. Thứ 4: Đảnh Lễ Tam Bảo

B. Đoạn 2: Lạy Phật

1. Thứ 1: Lạy 10 Hiệu Chư Phật
2. Thứ 2: Lạy 53 Đức Phật
3. Thứ 3: Lạy 35 Đức Phật
4. Thứ 4: Lạy Đức Phật Bổn Tôn

C. Đoạn 3: Sám Hối

1. Thứ 1: Phát Lộ
2. Thứ 2: Hướng Nguyện
3. Thứ 3: Hướng Nguyện Theo Hạnh Nguyện Phổ Hiền

D. Đoạn 4: Hồi Hướng

III. Mục 3: Văn Thí Thực

IV. Mục 4: Niệm Phật

A. Đoạn 1: Tán Phật
B. Đoạn 2: Niệm Phật
C. Đoạn 3: Nguyện Sinh Cực Lạc

V. Mục 5: Tán Lễ Bổn Tôn

VI. Mục 6: Cảnh Sách

VII. Mục 7: Tự Qui Y Tam Bảo

VIII. Phụ Lục

A. Bài Thập Phương
B. Bài Khể Thủ
B. Bài Tại Hội
C. Bài Ngã Kim

Phần 5: Lược Giải 2 Thời Công Phu

I. Lược Ghi Lăng Nghiêm

A. Việc 1: Lược Ghi Về Đầu Đề
B. Việc 2: Lược Ghi Về Chỉnh Cú
C. Việc 3: Lược Ghi về Thần Chú

II. Lược Ghi Đại Bi

A. Tướng Dụng Chú Đại Bi
B. Hành Pháp Chú Đại Bi

III. Lược Ghi Thí Thực

A. Lược Ghi Hình Thức
B. Lược Ghi Từng Đoạn
C. Lược Ghi Toàn Văn

IV. Lược Giải Di Đà

A. Dẫn Nhập
B. Dị Bản, Đầu Đề và Nội Dung
C. Lược Giải Nội Dung

V. Lược Giải Hồng Danh

A. Nói Về Sự Sám Hối
B. Lược Giải Chính Văn
C. Trích Lục Lại 10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền

VI. Lược Giải Bát Nhã

A. Trước Khi Lược Giải Tâm Kinh
B. Lược Giải Tâm Kinh

.

.

Nguồn http://www.quangduc.com/kinhdien-2/347haithoicongphu.html

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s