BUDDHIST – PICTURES COLLECTION

Photobucket

.

BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH

ĐỘ PHÂN GIẢI CAO-KÍCH THƯỚC LỚN

(HIGH RESOLUTION IMAGES)

Dưới đây là bộ sưu tầm tôn ảnh có độ phân giải cao và kích thước lớn (>=1000pix)

TÔN ẢNH PHẬT A DI ĐÀ – NAMO AMITABHA BUDDHA

TÔN ẢNH PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG – NAMO MEDICINE BUDDHA

TÔN ẢNH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC – NAMO WESTERN ULTIMATE BLISS WORLD

TÔN ẢNH NGŨ PHƯƠNG PHẬT – THE FIVE KINDS OF WISDOM OF THE TATHAGATA

Dưới đây là bộ sưu tầm tôn ảnh có độ phân giải cao và kích thước lớn (>=1000pix)

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – NAMO EARTH STORE BODHISATTVA

.

.

BODHISATTVA PICTURES COLLECTIOIN.

xếp theo thứ tự Alphabe – Alphabetical order

 1. 6 NĂM KHỔ HẠNH CỦA ĐỨC THẾ TÔN (the Duskara-carya of the Buddha in 6 year)

 2. 7 ĐỨC PHẬT (7 Buddhas)
 3. 88 ĐỨC PHẬT (88 Buddha)
 4. LỊCH SỬ ĐỨC THẾ TÔN (the life of the Buddha)
 5. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Namo Amitabha Buddha)
 6. NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas)
 7. NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT (Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata)
 8. NAM MÔ HOA NGHIÊM HỘI THƯƠNG PHẬT BỒ TÁT (Namo Avatamsaka Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas)
 9. NAM MÔ LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (Namo Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas)
 10. NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (Namo Lotus Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas)
 11. NAM MÔ PHẠM VÕNG GIÁO CHỦ TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT (Namo Lord of Brahma Net, Vairocana Buddha)
 12. NAM MÔ SA BÀ GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (Namo the ruler of the Saha World, Sakyamuni Buddha)
 13. NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI (Namo Western Ultimate Bliss World )
 14. NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI (Namo The Pure Lapis Lazuli Land)
 15. NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT (Namo Maitreya Honored Future Buddha)
 16. NGŨ PHƯƠNG PHẬT (5 Buddhas)
 17. TAM THÁNH TÂY PHƯƠNG (three sages at the Western Pure Land)
 18. TAM THÁNH TỊNH LƯU LY (three sages at Pure Lapis Lazuli World)
 19. TAM THẾ PHẬT (three sages: The past, present and future Buddhas) — TAM THẾ PHẬT (three sages: The past, present and future Buddhas)
 20. THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA ĐẢN SINH (the Buddha’s birthday)
 21. ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THIỀN HÀNH
 22. ĐỨC THẾ TÔN NHẬP NIẾT BÀN (The Buddha’s entering Nirvana day)

.

.

BUDDHAS PICTURES COLLECTIOIN

xếp theo thứ tự Alphabe – Alphabetical order

 1. NAM MÔ DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT (Namo Supreme Bhaisajyaraja-samudgata Bodhisattva)

 2. NAM MÔ DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT (Namo Bhaisajyaraja-samudgata Bodhisattva)

 3. NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT (Namo All Heavenly Dharma-Protecting Bodhisattvas)

 4. NAM MÔ HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT (Namo Gaganagarbha Bodhisattva)

 5. NAM MÔ KIM CANG TÁT ĐOẢ BỒ TÁT (Namo Vajrasattva Bodhissatva)

 6. NAM MÔ KIM SẮC KHỔNG TƯỚC VƯƠNG BỒ TÁT (Namo The Golden-Hued Peacock King Bodhissatva

 7. NAM MÔ NGUYỆT QUANG BỒ TÁT (Namo Moon-Light Bodhissatva)

 8. NAM MÔ NHẬT QUANG BỒ TÁT (Namo Sunlight Bodhissatva)

 9. NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Avalokitesvara Bodhisattva

 10. NAM MÔ ĐẠI BI BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM (Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva)

 11. NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT (Namo Universal Worthy Great Conduct Bodhisattva)

 12. NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT (Namo Great Pious Mahamaudgalyayana Bodhissatva)

 13. NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva)

 14. NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT (Namo Great Holy Chundi King Boddhisattva)

 15. NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (Namo Great Strength Bodhisattva)

 16. NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (Namo Manjusri Great Wisdom Bodhisattva)

 17. NAM MÔ THÍCH QUẢNG ĐỨC BỒ TÁT (Namo Thich Quang Duc Bodhisattva)

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s