KINH ĐIỂN PALI: KINH TRUNG BỘ

Photobucket

Phật giáo phát xuất từ Ấn Ðộ, về sau được truyền bá sang nhiều nước quanh khu vực qua hai ngả: Nam, Bắc. Các cụm từ: Phật giáo Nam phương, Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc phương, Phật giáo Bắc truyền đã được hình thành và tồn tại dựa trên yếu tố địa lý của sự truyền bá ấy. Kinh điển theo hệ Nam truyền được ghi chép bằng tiếng Pàli. Kinh điển theo hệ Bắc truyền được ghi chép bằng tiếng Phạn. Từ chữ Phạn, kinh điển Phật giáo lần lượt được phiên dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng, hình thành và hoàn thành Ðại tạng kinh chữ Hán (Hán tạng), Ðại tạng kinh chữ Tây Tạng (Tạng tạng) là 2 Ðại tạng kinh tiêu biểu của Phật giáo Bắc truyền.

Kính mời kích chọn để tìm hiểu chi tiết hơn về sự phân chia hệ thống kinh điển

HỆ THỐNG KINH ĐIỂN HÁN TẠNG

HỆ THỐNG KINH ĐIỂN PALI TẠNG VÀ HÁN TẠNG.

Để tìm hiểu thêm kiến thức về Kinh Luận, mời quý vị ghé thăm chuyên mục

NGHIÊN CỨU KINH LUẬN

.

 

TRUNG BỘ KINH

gồm có 152 bài kinh sắp xếp trong 15 phẩm, theo từng chủ đề

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I

1. KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN

2. KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC

3. KINH THỪA TỰ PHÁP

4. KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM

5. KINH KHÔNG UẾ NHIỄM

6. KINH ƯỚC NGUYỆN

7. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI

8. KINH ĐOẠN GIẢM

9. KINH CHÁNH TRI KIẾN

10. KINH NIỆM XỨ

11. TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG

12. ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG

13. ĐẠI KINH KHỔ UẨN

14. TIỂU KINH KHỔ UẨN

15. KINH TƯ LƯỢNG

16. KINH TÂM HOANG VU

17. KINH KHU RỪNG

18. KINH MẬT HOÀN

19. KINH SONG TẦM

20. KINH AN TRÚ TẦM

21. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA

22. KINH VÍ DỤ CON RẮN

23. KINH GÒ MỐI

24. KINH TRẠM XE

25. KINH BẪY MỒI

26. KINH THÁNH CẦU

27. TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

28. ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

29. ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

30. TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

31. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ

32. ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ

33. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

34. TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

35. TIỂU KINH SACCAKA

36. ĐẠI KINH SACCAKA

37. TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI

38. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI

39. ĐẠI KINH XÓM NGỰA

40. TIỂU KINH XÓM NGỰA

41. KINH SALEYYAKA

42. KINH VERANJAKA

43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG

44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG

45. TIỂU KINH PHÁP HÀNH

46. ĐẠI KINH PHÁP HÀNH

47. KINH TƯ SÁT

48. KINH KOSAMBIYA

49. KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH

50. KINH HÀNG MA

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP II

51. KINH KANDARAKA

52. KINH BÁT THÀNH

53. KINH HỮU HỌC

54. KINH POTALIYA

55. KINH JIVAKA

56. KINH ƯU BA LY

57. KINH HẠNH CON CHÓ

58. KINH VƯƠNG TỬ ABHAYAKUMÀRA (VÔ ÚY)

59. KINH NHIỀU CẢM THỌ

60. KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG

61. KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA Ở RỪNG AM-BÀ-LA

62. ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

63. TIỂU KINH MALUNKYA

64. ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA

65. KINH BHADDALI

66. KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY

67. KINH CATUMA

68. KINH NALAKAPANA

69. KINH GULISSANI

70. KINH KITAGIRI

71. KINH BA MINH VACCHAGOTA

72. KINH AGGIVACCHAGOTTA

73. ĐẠI KINH VACCHAGOTTA

74. KINH TRƯỜNG TRẢO

75. KINH MAGANDIYA

76. KINH SANDAKA KINH

77. KINH MAHA SAKULUDAYI

78. KINH SAMANAMANDIKA

79. TIỂU KINH THIỆN SANH ƯU ĐÀ DI

80. KINH VEKHANASSA

100. KINIH SANGARAVA

81. KINH GHATIKARA

82. KINH RATTHAPALA

83. KINH MAKHADEVA

84. KINH MUDHURA

85. KINH BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ

86. KINH ANGULIMALA

87. KINH ÁI SANH

88. KINH BAHITIKA

89. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM

90. KINH KANNAKATTHALA

91. KINH BRAHMAYU

92. KINH SELA

93. KINH ASTALAYANA

94. KINH GHOTAMUKHA

95. KINH CANKI

96. KINH ESUKARI

97. KINH DHANANJANI

98. KINH VASETTHA

99. KINH SUBHA

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP III

101. KINH DEVADAHA

102. KINH NĂM BA

103. KINH NHƯ THẾ NÀO

104. KINH LÀNG SAMA

105. KINH THIỆN TINH

106. KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH

107. KINH GANAKA MOGGALLANA

108. KINH GOPAKA MOGGAKAMMA

109. ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT

110. TIỂU KINH MÃN NGUYỆT

111. KINH BẤT ĐOẠN

112. KINH SÁU THANH TỊNH

113. KINH CHÂN NHÂN

114. KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ

115. KINH ĐA GIỚI

116. KINH THÔN TIÊN

117. ĐẠI KINH BỐN MƯƠI

118. KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM

119. KINH THÂN HÀNH NIỆM

120. KINH HÀNH SANH

121. KINH TIỂU KHÔNG

122. KINH ĐẠI KHÔNG

123. KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP

124. KINH BẠC-CÂU-LA

125. KINH ĐIỀU NGỰ ĐỊA

126. KINH PHÙ-DI

127. KINH A NA LUẬT

128. KINH TÙY PHIỀN NÃO

129. KINH HIỀN NGU

130. KINH THIÊN SỨ

131. KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

132. KINH A NAN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

133. KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

134. KINH LOMASAKANGIYA NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

135. KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT

136. KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT

137. KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ

138. KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT

139. KINH VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT

140. KINH GIỚI PHÂN BIỆT

141. KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT

142. KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

143. KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC

144. KINH GIÁO GIỚI CHANNA

145. KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA

146. KINH GIÁO GIỚI NANDAKA

147. TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

148. KINH SÁU SÁU

149. ĐẠI KINH SÁU XỨ

150. KINH NÓI CHO DÂN CHÚNG NAGARAVINDA

151. KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH

152. KINH CĂN TU TẬP

.

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s