TAM TẠNG KINH ĐIỂN: TẠNG LUẬT

4practice

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Namo Sakyamuni Buddha

—o0o—

để tìm hiểu thêm về tạng Luật, xin vui lòng xem mục GIẢNG LUẬT

.

1. Tư liệu của hệ Pa-li (Phật giáo Nam truyền):

1.1. Kinh “Đại phân biệt” (Sutta Vibhanga):

Phần này được chia làm 2 phần.

– Đại phân biệt (Maha Vibhanga): Tức giới bản của Tỷ khiêu, giải thích 227 giới điều của Tỷ khiêu gồm 8 nhóm.

– Tiểu phân biệt hay Tỷ khiêu ny phân biệt (Bhikkhuni Vibhanga): Chú thích giới bản của Tỷ khiêu ny gồm 311 giới, chia làm 7 nhóm.

1.2. Kiền độ (Khandha):

Đây là các nhóm công việc Tăng sự được chia 2 phần:

– Đại phẩm: (Maha Vagga): Gồm 10 kiền độ, trình bày về những chế độ, quy tắc, nghi thức và nguyên nhân thành lập giới luật như: Đại kiền độ, Bố tát, Nhập vũ an cư, Tự tứ, Bì cách, Dược, Ca-thi-na y, Chiêm-ba, Câu-diệm-di kiền độ….

– Tiểu phẩm (Cullavagga): Gồm 12 kiền độ như Yết-ma kiền độ, Biệt trú kiền độ, Tập kiền độ, Diệt tránh kiền độ, Tiểu sự kiền độ, Già thuyết giới kiền độ, Tỷ khiêu ny kiền độ, Ngũ bách kiền độ, Thất bách kiền độ.

1.3. Phụ tuỳ (Parivàra):

Phần này thuộc về phụ lục gồm 19 chương, dùng để toát yếu những điểm chính của 2 phần trên.

– Mục lục bộ phụ tùy (parivàna – tập yếu)

2. Tư liệu Hán dịch:

Luật tạng Bắc truyền

– Luật Thập Tụng (Tát-bà-đa bộ): 61 quyển – Phất-nhã-đa-la và La-thập dịch.

– Luật Tứ phận (Đàm-vô-đức bộ): 60 quyển – Phật-đà-da-xá và Trúc-phật-niệm dịch.

– Ma ha tăng kỳ luật: (Đại chúng bộ): 40 quyển – Phật-đà-bạt-đà-la và Pháp Hiển dịch.

– Luật Ngũ phận (Di-sa-tắc bộ): 30 quyển – Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch.

– Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ (Hữu bộ – Tát-bà-đa): 189 quyển do Tam Tạng Nghĩa Tịnh dịch.

– Tỳ-nại-da (Giới nhân duyên kinh): 10 quyển, là quảng luật của Ẩm Quang bộ do Trúc-phật-niệm dịch.

Cùng 5 bộ luận giải thích luật tạng của các bộ phái như:

– Thiện kiến luật tỳ-bà-sa (luật của Thượng toạ bộ Tích Lan): 10 quyển, do Tăng-Già-bạt-đà-la dịch. Đây là tác phẩm của ngài Phật Âm.

– Tát-bà-đa Tỳ-ni Tỳ-bà-sa (Hữu bộ): 9 quyển, mất tên người dịch.

– Tỳ-ni mẫu kinh (luận) (Pháp tạng bộ): 5 quyển, mất tên người dịch.

– Nhị thập nhị minh liễu luận (Chính lượng bộ): 1 quyển – Tam Tạng Chân Đế dịch.

– Tát-bà-đa Tỳ-ni Ma-đắc-lặc-già (Hữu bộ): 10 quyển, do Tăng-Già-bạt-ma dịch.

Giới bản của các bộ phái:

– Giải thoát giới kinh.

– Thập tụng Tỷ khiêu Ba-la-đề-mộc-xoa giới bản.

– Thập tụng Tỷ khiêu ny Ba-la-đề-mộc-xoa giới bản.

– Tứ phận luật Tỷ khiêu giới bản.

– Tứ phận luật Tỷ khiêu ny giới bản.

– Ma ha Tăng kỳ luật đại Tỷ khiêu giới bản.

– Ma ha Tăng kỳ luật Tỷ khiêu ny giới bản.

– Di-sa-tắc ngũ phận luật Tỷ khiêu giới bản.

– Ngũ phận luật Tỷ khiêu ny giới bản.

– Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ giới kinh.

– Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bật-sô ny giới kinh.

————————————————————————————————

Tài liệu tham khảo

Khái quát luật học Phật giáo – HT Thích Tiến Đạt

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s