VINAYAPITAKA: Bhikkhunivibhaṅga – The Exposition for Nuns

bhikkhunivibhaṅga – The Exposition for Nuns

Pārājikakaṇḍa – Rules of Defeat

 • Methunadhammasikkhāpada – Rule against Sexual Intercourse
 • Dinnādānasikkhāpada – Rule against Stealing
 • Manussaviggahasikkhāpada – Rule against Killing
 • Uttarimanussadhammasikkhāpada – Rule against Lying of Superior State
 • Ubbhajāṇumaṇḍalikāsikkhāpada
 • Vajjappaṭicchādikāsikkhāpada
 • Ukkhittānuvattikāsikkhāpada
 • Aṭṭhavatthukāsikkhāpada

Saṅghādisesakaṇḍa – Rules entailing Meetings

 • Ussayavādikāsikkhāpada
 • Corīvuṭṭhāpikāsikkhāpada
 • Ekagāmantaragamanasikkhāpada
 • Ukkhittakaosāraṇasikkhāpada
 • Bhojanapaṭiggahaṇasikkhāpada
 • Dutiyabhojanapaṭiggahaṇasikkhāpada
 • Sañcarittasikkhāpada – Rule against Matchmaking
 • Duṭṭhadosasikkhāpada – Rule against Malevolent Intent
 • Aññabhāgiyasikkhāpada
 • Sikkhaṃpaccācikkhaṇasikkhāpada – Rule against Schism
 • Adhikaraṇakupitasikkhāpada – Rule against Supporting Schism
 • Pāpasamācārasikkhāpada – Rule against Being Difficult to Admonish
 • Dutiyapāpasamācārasikkhāpada – Rule against Corrupter of Families
 • Saṅghabhedakasikkhāpada – Rule against Schism
 • Bhedānuvattakasikkhāpada – Rule against Supporting Schism
 • Dubbacasikkhāpada – Rule against Being Difficult to Admonish
 • Kuladūsakasikkhāpada – Rule against Corrupter of Families

Nissaggiyakaṇḍa – Rules entailing Forfeiture & Confession

 • Pattavagga – The Bowl Chapter
 • Cīvaravagga – The Robe-cloth Chapter
 • Dutiyapattavagga – The Gold and Silver Chapter

Pācittiyakaṇḍa – Rules entailing Confession

 • Lasuṇavagga – The Garlic Chapter
 • Rattandhakāravagga – The Darkness Chapter
 • Naggavagga – The Naked Chapter
 • Tuvaṭṭavagga – The Sharing Chapter
 • Cittāgāravagga – The Picture Gallery Chapter
 • Ārāmavagga – The Monastery Chapter
 • Gabbhinivagga – The Pregnant Woman Chapter
 • Kumāribhūtavagga – The Maiden Chapter
 • Chattupāhanavagga – The Sunshade and Leather Footwear Chapter
 • Musāvādavagga – The Lie Chapter
 • Bhūtagāmavagga – The Living Plant Chapter
 • Bhojanavagga – The Food Chapter
 • Cārittavagga – The Go-calling Chapter
 • Jotikavagga – The Fire Chapter
 • Diṭṭhivagga – The View Chapter
 • Dhammikavagga – The In-accordance-with-the-rule Chapter

Pāṭidesanīyakaṇḍa – Rules entailing Acknowledgement

 • Sappiviññāpanasikkhāpada – Rule against Ghee entailing Acknowledgement
 • Telaviññāpanasikkhāpada – Rule against Oil entailing Acknowledgement
 • Madhuviññāpanasikkhāpada – Rule against Honey entailing Acknowledgement
 • Phāṇitaviññāpanasikkhāpada – Rule against Sugar entailing Acknowledgement
 • Macchaviññāpanasikkhāpada – Rule against Fish entailing Acknowledgement
 • Maṃsaviññāpanasikkhāpada – Rule against Meat entailing Acknowledgement
 • Khīraviññāpanasikkhāpada – Rule against Milk entailing Acknowledgement
 • Dadhiviññāpanasikkhāpada – Rule against Curd entailing Acknowledgement

Sekhiyakaṇḍa – Rules of Training

 • Parimaṇḍalavagga
 • Ujjagghikavagga
 • Khambhakatavagga
 • Sakkaccavagga
 • Kabaḷavagga
 • Surusuruvagga
 • Pādukavagga

Adhikaraṇasamatha – Rules for Settling Disputes

 • Sammukhāvinaya – Verdict in the Presence of Community
 • Sativinaya – Verdict of Mindfulness
 • Amūḷhavinaya – Verdict of Past Insanity
 • Paṭiññātakaraṇa – Verdict in Accordance with Admitted
 • Yebhuyyasikā – Verdict in Accordance with Majority
 • Tassapāpiyasikā – Verdict with Further Punishment
 • Tiṇavatthāraka – Verdict of Covering as with Grass

 

 

 

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s