VINAYAPITAKA: Bikkhuvibhaṅga – The Exposition for Monks

Bikkhuvibhaṅga – The Exposition for Monks

Verañjakaṇḍa

Pārājikakaṇḍa – Rules of Defeat

 • Paṭhamapārājikasikkhāpada – First Rule of Defeat
 • Dutiyapārājikasikkhāpada – Second Rule of Defeat
 • Tatiyapārājikasikkhāpada – Third Rule of Defeat
 • Catutthapārājikasikkhāpada – Fourth Rule of Defeat

Saṅghādisesakaṇḍa – Rules entailing Meetings

 • Sukkavissaṭṭhisikkhāpada – Rule against Intentional Ejaculation
 • Kāyasaṃsaggasikkhāpada – Rule against Lustful Contact
 • Duṭṭhullavācāsikkhāpada – Rule against Lewd Speech
 • Attakāmapāricariyasikkhāpada – Rule against Praising Sex
 • Sañcarittasikkhāpada – Rule against Matchmaking
 • Kuṭikārasikkhāpada – Rule regarding Hut
 • Vihārakārasikkhāpada – Rule regarding Dwelling
 • Duṭṭhadosasikkhāpada – Rule against Malevolent Intent
 • Dutiyaduṭṭhadosasikkhāpada – Second Rule against Malevolent Intent
 • Saṅghabhedasikkhāpada – Rule against Schism
 • Bhedānuvattakasikkhāpada – Rule against Supporting Schism
 • Dubbacasikkhāpada – Rule against Being Difficult to Admonish
 • Kuladūsakasikkhāpada – Rule against Corrupter of Families

Aniyatakaṇḍa – Indefinite Rules

 • Paṭhamaaniyatasikkhāpada – The First Indefinite Rule
 • Dutiyaaniyatasikkhāpada – The Second Indefinite Rule

Nissaggiyakaṇḍa – Rules entailing Forfeiture & Confession

 • Cīvaravagga – The Robe-cloth Chapter
 • Kosiyavagga – The Silk Chapter
 • Pattavagga – The Bowl Chapter

Pācittiyakaṇḍa – Rules entailing Confession

 • Musāvādavagga – The Lie Chapter
 • Bhūtagāmavagga – The Living Plant Chapter
 • Ovādavagga – The Exhortation Chapter
 • Bhojanavagga – The Food Chapter
 • Acelakavagga – The Naked Ascetic Chapter
 • Surāpānavagga – The Alcoholic Drink Chapter
 • Sappāṇakavagga – The Animal Chapter
 • Sahadhammikavagga – The In-accordance-with-the-Rule Chapter
 • Ratanavagga – The Valuable Chapter

Pāṭidesanīyakaṇḍa – Rules entailing Acknowledgement

 • Paṭhamapāṭidesanīyasikkhāpada – The First Rule entailing Acknowledgement
 • Dutiyapāṭidesanīyasikkhāpada – The Second Rule entailing Acknowledgement
 • Tatiyapāṭidesanīyasikkhāpada – The Third Rule entailing Acknowledgement
 • Catutthapāṭidesanīyasikkhāpada – The Fourth Rule entailing Acknowledgement

Sekhiyakaṇḍa – Rules of Training

 • Parimaṇḍalavagga
 • Ujjagghikavagga
 • Khambhakatavagga
 • Sakkaccavagga
 • Kabaḷavagga
 • Surusuruvagga
 • Pādukavagga

Adhikaraṇasamatha – Rules for Settling Disputes

 • Sammukhāvinaya – Verdict in the Presence of Community
 • Sativinaya – Verdict of Mindfulness
 • Amūḷhavinaya – Verdict of Past Insanity
 • Paṭiññātakaraṇa – Verdict in Accordance with Admitted
 • Yebhuyyasikā – Verdict in Accordance with Majority
 • Tassapāpiyasikā – Verdict with Further Punishment
 • Tiṇavatthāraka – Verdict of Covering as with Grass

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s