VINAYAPITAKA: Cūḷavagga – The Lesser Chapter

1: Kammakkhandhaka – Collection on Disciplinary Transactions
Tajjanīyakamma

Adhammakammadvādasaka
Dhammakammadvādasaka
Ākaṅkhamānachakka
Aṭṭhārasavatta
Nappaṭippassambhetabbaaṭṭhārasaka
Paṭippassambhetabbaaṭṭhārasaka

Niyassakamma
Pabbājanīyakamma
Paṭisāraṇīyakamma
Āpattiyāadassaneukkhepanīyakamma
Āpattiyāappaṭikammeukkhepanīyakamma
Pāpikāyadiṭṭhiyāappaṭinissagge ukkhepanīyakamma
2: Pārivāsikakkhandhaka – Collection on Penance & Probation
Pārivāsikavatta
Mūlāyapaṭikassanārahavatta
Mānattārahavatta
Mānattacārikavatta
Abbhānārahavatta
3: Samuccayakkhandhaka – Collection on Imposing Penance & Probation
Sukkavissaṭṭhi
Parivāsa
Cattālīsaka
Chattiṃsaka
Mānattasata
Samūlāyasamodhānaparivāsacatussata
Parimāṇādivāraaṭṭhaka
Dvebhikkhuvāraekādasaka
Mūlāyaavisuddhinavaka
Dutiyanavaka
Tatiyanavaka
4: Samathakkhandhaka – Collection on Settling Issues
Sammukhāvinaya
Sativinaya
Amūḷhavinaya
Paṭiññātakaraṇa
Yebhuyyasikā
Tassapāpiyasikā
Tiṇavatthāraka
Adhikaraṇa
Adhikaraṇavūpasamanasamatha
5: Khuddakavatthukkhandhaka – Miscellaneous Collection
6: Senāsanakkhandhaka – Collection on Lodgings
7: Saṅghabhedakakkhandhaka – Collection on Schism
8: Vattakkhandhaka – Collection on Protocols
9: Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhaka – Collection on Canceling the Pātimokkha
10: Bhikkhunikkhandhaka – Collection on Nuns
DhammaVinaya > Vinayapiṭaka > Cūḷavagga

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s